Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne realizowane były w przedszkolu w ramach projektu unijnego „Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie - Bajkowe królestwo” od września 2009 roku do sierpnia 2011 roku
Objęte nimi były wszystkie dzieci z naszego przedszkola.

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach - Zajęcia plastyczne

Obecnie zajęcia plastyczne realizowane są w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli – w poszczególnych oddziałach.